Viac o HOPI Slovensko

Podnikanie pre 21.storočie: Zodpovedné. Udržateľné. Ohľaduplné.

Hodnoty, ktorými sa riadime, sú pre nás rovnako dôležité ako podnikanie samé. Ide nám o naše dobré meno, spokojnosť zákazníkov a zamestnancov, udržateľný rozvoj celej spoločnosti. Máme prepracovanú environmnentálnu stratégiu, angažujeme sa v rade CSR aktivít (spoločenská zodpovednosť firmy) a riadime sa firemným etickým kódexom.

Etický kodex

Veríme, že podnikanie je kvalitné iba do tej miery, v akej sú kvalitné vzťahy medzi jeho aktérmi. Preto máme v HOPI zavedený etický kódex, na ktorého dodržiavanie úzkostlivo dbáme.

Zamestnanci

V spoločnosti HOPI vytvárame pracovné prostredie, v ktorom panuje ovzdušie vzájomnej dôvery a úcty a v ktorom všetci pociťujú zodpovednosť za svoje pracovné výkony aj dobrú povesť firmy. Snažíme sa o rozvoj našich zamestnancov, dávame im priestor k ďalšiemu rastu a udržiavame s nimi otvorenú komunikáciu prostredníctvom firemných informačných a konzultačných procesov. Chceme, aby sme všetci fungovali ako jeden tím so spoločným cieľom.

Čestnosť s úprimnosť

Spoločnosť HOPI sa riadi princípom poctivého a spravodlivého jednania voči dodávateľom, zákazníkom, konkurencii a zamestnancom. Jednáme otvorene a čestne. Hovoríme to, čo si myslíme. A robíme to, čo vravíme. To isté očakávame aj od všetkých, s ktorými obchodujeme.

Obchodní partneri

Našou stratégiou je získať a udržať si obchodných partnerov kvalitou nami poskytovaných služieb maximálne prispôsobených ich individuálnym potrebám a požiadavkám. Riadime sa normou ISO9001 a taktiež smernicou HACCP vrátane analýzy nebezpečenstva a stanovenia kritických bodov pre všetky logistické procesy. HOPI SK má takisto certifikáty smerníc ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, IFS Logistics a Biokont. Snažíme sa o to, aby sme si so všetkými odberateľmi, dodávateľmi aj ostatnými obchodnými partnermi nastavili vždy obojstranne výhodné vzťahy, ktoré budú v súlade s našimi princípmi a cieľmi.

Enviromentálna stratégia

Podnikáme tak, aby sme čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Máme certifikovaný systém environmentálneho manažmentu podľa normy pre skladovanie, kompletizáciu, crossdokingové operácie, nákup, predaj aj dopravu suchého, chladeného i mrazeného tovaru. K ochrane životného prostredia prispievame o.i. týmito aktivitami:

Využitie odpadového tepla

Využívame odpadové teplo z kompresorov chladiacich systémov k vykurovaniu administratívnych budov a ohrevu úžitkovej vody.

Osvetlenie

Inštalujeme úsporné svetelné zdroje, využívame technológie odrazových plôch a zavádzame pohybové senzory, aby sme šetrili energiu.

Doprava

Postupne zavádzame techniku splňujúcu normy EURO 5 a 6. Centrálnym plánovaním, diverzifikáciou vozového parku či školením vodičov na ekonomickú jazdu dosahujeme maximálne úspory na pohonných hmotách.

Spoločenská zodpovednosť

V rámci našej CSR činnosti podporujeme množstvo športových, kultúrnych či vzdelávacích projektov, ktoré obohacujú spoločnosť a prispievajú k väčšej životnej spokojnosti našich spoluobčanov.

História HOPI Slovensko

Rodinná firma z Čiech pôvodom z Klášterca nad Ohří sa k nám postupne rozšírila cez Prahu a Moravu v r.2000. Sídlo spoločnosti na Slovensku je situované v Maduniciach, kde sa nachádza najväčší a najvyšší mraziarenský sklad na Slovensku. Vzhľadom k rozširujúcim sa obchodným cieľom HOPI pôsobí od r.2009 aj v sklade v Senci, pričom tento sklad kvôli dopytu v r.2016 zväčšil svoju kapacitu viac ako dvojnásobne. HOPI na Slovensku má takisto crossdockové sklady v Prešove (2003), v Liptovskom Hrádku (2017) a vo Zvolene (2017).

Ponuka práce

všetky ponuky

V tomto distribučnom centre nie sú momentálne žiadne voľné pracovné pozície.

Prečo si vybrať HOPI?

Našou prednosťou je vysoká orientácia
na zákazníka a spokojných zamestnancov.

viac o hopi
Stredoeurópske pokrytie
Stabilita, pružnosť a bezpečnosť v jednom
Poctivý zamestnávateľ
Kvalitná starostlivosť o zákazníka
Zvyšování efektivity
Dávame priestor ľudskému potenciálu

Spoločnosti,
ktoré nám už dôverujú.

Vybrané referencie
Beiersdorf Billa Kaufland Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker