Labelling and Packaging

A wide range of value-added services

Approximately three hundred and fifty employees work in HOPI in Slovakia to ensure that products from our business partners arrive to their customers correctly marked and packaged. We pack, label products in all temperature modes (from +25 ° C to -18 ° C), mix cartons, fill up promotional stands. We process orders from ten units to millions of volumes - all of them are also precise within a multi-stage quality control system. We have 5 distribution centers in the Slovak Republic: Madunice, Senec, Liptovsky Hradok, Zvolen and Presov.

Why Packaging and Labelling Services from HOPI

  1. We handle both small and large orders.
  2. We cover peak production.
  3. We observe and asses your situation and formulate an optimal solution.
  4. We adapt to your processes - we can communicate with EDI via e-mail.
  5. We have a multi-step quality control system.
  6. We store in all temperature modes: dry, chilled and frozen.
What we produce
Shelf Ready Packages
Promotional and group packages
Labelling
Inkjet printing
Stands and displays
Gift and Christmas packages
We provide all packaging and consumables
Cardboard
Foils (PE, LDPE)
Belts
Bags
Adhesive points
Textile mansions

Job Offer

all job offers

Sales manager pre odvetvie dopravy

Sme rodinná firma, založená v roku 1992 v Čechách. Dnes sme jednou z najvýznamnejších logistických firiem v stredoeurópskom regióne. Na Slovensku pôsobíme od roku 2004 v Maduniciach a od roku 2009 aj v Senci. V Maduniciach prevádzkujeme najväčší a najvyšší mraziarenský sklad na Slovensku. Riadime sa princípom poctivého a spravodlivého jednania voči dodávateľom, zákazníkom, konkurencii a zamestnancom. V spoločnosti HOPI vytvárame pracovné prostredie, v ktorom panuje ovzdušie vzájomnej dôvery a úcty a v ktorom všetci pociťujú zodpovednosť za svoje pracovné výkony aj dobrú povesť firmy. Snažíme sa o rozvoj našich zamestnancov, dávame im priestor k ďalšiemu rastu a udržiavame s nimi otvorenú komunikáciu. Chceme, aby sme všetci fungovali ako jeden tím so spoločným cieľom.

salary: 0+ €

more information

Why choose HOPI?

Our strength is: our high customer focus
and our satisfied employees.

more about HOPI
Central European coverage
Stability, flexibility and security
Fair employer
Quality customer care
Increasing efficiency
Supporting human potential

Companies,
that trust us

Selected references
Beiersdorf Billa Kaufland Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker