Transport

For nearly twenty years, HOPI transport has acquired the know-how to ensure the supply of goods in all temperature regimes and sufficient quantities.

More about transport

Warehouses

We have our own and leased warehouses in CZ, SK, HU, PL and RO. We store goods in all temperature modes (dry, chilled and frozen).

More about warehouses

Job Offer

all job offers

Sales manager pre odvetvie dopravy

Sme rodinná firma, založená v roku 1992 v Čechách. Dnes sme jednou z najvýznamnejších logistických firiem v stredoeurópskom regióne. Na Slovensku pôsobíme od roku 2004 v Maduniciach a od roku 2009 aj v Senci. V Maduniciach prevádzkujeme najväčší a najvyšší mraziarenský sklad na Slovensku. Riadime sa princípom poctivého a spravodlivého jednania voči dodávateľom, zákazníkom, konkurencii a zamestnancom. V spoločnosti HOPI vytvárame pracovné prostredie, v ktorom panuje ovzdušie vzájomnej dôvery a úcty a v ktorom všetci pociťujú zodpovednosť za svoje pracovné výkony aj dobrú povesť firmy. Snažíme sa o rozvoj našich zamestnancov, dávame im priestor k ďalšiemu rastu a udržiavame s nimi otvorenú komunikáciu. Chceme, aby sme všetci fungovali ako jeden tím so spoločným cieľom.

salary: 0+ €

more information

Why choose HOPI?

Our strength is: our high customer focus
and our satisfied employees.

more about HOPI
Central European coverage
Stability, flexibility and security
Fair employer
Quality customer care
Increasing efficiency
Supporting human potential

Other services

Labelling and Packaging

We precisely label, fill, pack and mix assortments.

more information

Central storage for packaging

Delivery notes and pallets under control.

more information

Companies,
that trust us

Selected references
Beiersdorf Billa Kaufland Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker

We operate across Slovakia

We provide logistics, storage and other services to business partners throughout the Slovakia. Through active logistics, we respond to market demands and pay close attention to protecting the environment. Our sister companies also operate in Czech, Hungary, Poland and Romania.

contact us